Productuitleg – MKB Verkeer

Transport:

De transportverzekering of transportgoederenverzekering dekt beschadiging en verlies van lading (vervoerde zaken) tijdens het transport, waaronder het laden en lossen.
De dekkingsmogelijkheden van de transportverzekering zijn afhankelijk van het soort vervoer, de verpakking en de aard van de te vervoeren zaken, de bestemmingen, de aard van het bedrijf e.d.
De dekking van de transportverzekering begint te lopen op het moment dat de voor het vervoer bestemde lading in de opslagplaats worden opgepakt en eindigt op het moment dat de lading is aangekomen in de opslagplaats van de geadresseerde.
All-risk dekking: Alle vervoers risico’s gedekt, met uitzondering van bederf, eigen schuld van de verzekerde en oorlogs- en stakersgeweld. Het laatste risico kan wel worden meeverzekerd.
Evenementendekking: Alléén de met name genoemde transport evenementen gedekt: schade aan de vervoerde zaken, goederen als het vervoerende vaartuig of voertuig wordt beschadigd (door brand, stranden, zinken, aanvaring of ongeval) of als de lading zelf wordt beschadigd of verloren raakt door: brand, ontploffing, vallen tijdens (opnieuw) laden of lossen (ook uit nood of in een noodhaven), of te water geraken.