Productuitleg – Bedrijfspand & Voering

Bedrijf/Opstal:

Uw bedrijfsgebouw. Voor veel ondernemers is dat het visitekaartje van het bedrijf. Dat wilt U goed verzekeren, want zonder gebouw geen bedrijf.
Voor startende ondernemers de basisvoorzieningen tegen zo laag mogelijke premie. Tevens korting van 30% voor starters op de premie.
Brand/storm:
Deze variant vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw(en) door zaken als brand, storm, ontploffing en blikseminslag.
Uitgebreide gevaren:
Deze uitgebreidere variant vergoedt bovendien schade door onder andere uitstromend water en neerslag, inbraak en diefstal, vandalisme en aanrijding. Ook schade door het omvallen van bomen, kranen en heistellingen is verzekerd.

Risicomanagement:

Wilt U toch bij uw huidige tussenpersoon blijven maar een check laten uitvoeren voor uw bestaande verzekeringspakket dan is dat mogelijk. Mochten wij concurrende premies kunnen aanbieden dan zijn aan de check geen kosten verbonden.

Werkgevers:

Overheid laat U steeds meer risico lopen voor wat betreft uw personeel bij ziekte. Deze risico’s kunnen wij op adequate wijze voor U in kaart brengen en regelen.
Als ondernemer betekent een zieke medewerker vaak een financieel risico. Als die na twee jaar ziekte nog steeds niet (volledig) aan de slag is, biedt de WGA Eigen Risico-verzekering de oplossing. Daarmee wordt U eigen risicodrager voor uw zieke medewerkers die vallen onder de WGA.

Inventaris/Goederen:

Voor U als ondernemer zijn de inventaris en voorraden onmisbaar in de bedrijfsvoering. Om onnodige risico’s uit te sluiten, wilt U die goed verzekeren.
Brand/storm:
Deze variant vergoedt schade aan uw inventaris en goederen door bijvoorbeeld brand, storm, ontploffing en blikseminslag.
Uitgebreide gevaren:
Deze uitgebreidere variant vergoedt bovendien schade door o.a. uitstromend water en neerslag, inbraak en diefstal, vandalisme en aanrijding. Ook koelschade aan producten in koelruimtes en vitrines is verzekerd. Een uitstekende bescherming.

Ziekteverzuim:

Voor U, als MKB-er, betekent een zieke medewerker vaak een financieel risico. U moet het salaris doorbetalen, intussen kosten maken voor vervanging èn voldoen aan uw verplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter.
Belangrijke kenmerken:
– Loondoorbetaling wordt geregeld;
– Dekking tot € 2.500,- per medewerker, ook preventief;
– Gegarandeerd Poortwachter-”proof”.

Bedrijfsschade:

Een brand of een andere calamiteit kan veel schade aan uw gebouw(en) en inventaris veroorzaken. Maar ligt uw bedrijf als gevolg daarvan tijdelijk stil, dan leidt dat vaak tot verlies van inkomsten en extra kosten. Met een bedrijfsschadeverzekering dekt U zich in tegen dat inkomstenverlies en die extra kosten (”stagnatiekosten”), zodat de continuïteit verzekerd is.
Brand/storm:
Deze variant vergoedt de gevolgen van schade voor uw bedrijfsvoering door brand, storm, ontploffing en blikseminslag.
Uitgebreide gevaren:
Deze uitgebreidere variant vergoedt bovendien de gevolgen van bedrijfsschade door o.a. uitstromend water en neerslag, diefstal, vandalisme en aanrijding. Ook schade door het wegvallen van de gas-, water- en stroomlevering is verzekerd.

Geldverzekering:
Bij de Geldverzekering is het volgende verzekerd:
– Contant geld in uw bedrijf tijdens openingsuren;
– Geld in uw kluis na sluitingstijd;
– Geldvervoer tussen uw bedrijf, huis en bank;
– Geld in safeloketten of nachtkluizen van uw bank;
– Acceptatie van vals geld tot maximaal € 2.500,-.

Aanvulling op Inventaris- en goederenverzekering:

De Geldverzekering is een aanvulling op onze Inventaris- en Goederenverzekering. Bij deze laatste verzekering is geld tot € 1.000,- standaard verzekerd. De Geldverzekering kan daarom alleen gesloten worden in combinatie met onze Inventaris- en Goederenverzekering.

Rechtsbijstand (MKB):

De Rechtsbijstandverzekering bedrijven biedt het bedrijf, het MKB, de ondernemer, de zelfstandige en ZZP’ers bijstand bij juridische problemen, met inbegrip van juridisch advies en vergoeding van advocaten en proceskosten (onbeperkt). De meeste Rechtbijstandverzekeringen bieden een algemene dekking die kan worden uitgebreid met specifieke aanvullende dekkingsrubrieken. Zo kan een Rechtsbijstandverzekering/polis op maat worden gemaakt.
In de praktijk geldt de dekking voor problemen op het gebied van:
– Administratief recht en sociaalverzekeringsrecht (bijv. problemen met bouw- en hinderwet-vergunningen, bestemmingsplannen e.d. en bijstand in beroepsprocedures);
– Arbeidsrecht ambtenarenrecht (arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers, bijv. loon- en ontslagkwesties);
– Overeenkomsten-/contractrecht (overeenkomsten die door de ondernemer als koper, opdrachtgever of afnemer van diensten is gesloten; ook geschillen over verwerving, onderhoud, reparatie of verbouwing van bedrijfspanden bestemd voor eigen gebruik, vallen hier onder);
– Strafrecht en verhaalsrecht (juridische hulp bij strafrechtelijke vervolging voor een niet-opzettelijk bega(a)n(e) overtreding of misdrijf, en bijstand om geleden schade op een derde te verhalen);
– Burenrecht en erfdienstbaarheden (met betrekking tot de bedrijfspanden en de daarbij behorende grond);
Op hiervoor niet genoemde rechtsterreinen kan vaak wel advies bij de verzekeraar worden ingewonnen. De dekking voor contracts-rechtsbijstand (overeenkomstenrecht) kent veelal beperkingen, met name voor problemen met afnemers van goederen en diensten.

Document inzien

Hiernaast kunt u met uw unieke code inloggen in de beveiligde Postex omgeving.

Nadat u bent ingelogd kunt u:

  • uw documenten inzien en downloaden;
  • gemakkelijk betalen via iDEAL;
  • zelf kiezen of u de documenten per post óf per e-mail wilt ontvangen;
  • per e-mail verstuurde documenten nog één jaar lang inzien en downloaden.

Wie is Postex?

Postex is een bedrijf dat de poststukken voor Olthof & Partners verzendt. Traditionele post en digitale verzending is beide mogelijk. Daarnaast wordt een iDEAL- betaalservice geboden aan u als klant.

Ik word doorgestuurd naar een omgeving van Postex, kan ik daar veilig betalen?

Ja dat kan, Postex heeft een beveiligde omgeving (zie groen slotje in de url). Daar kunt u de openstaande verzekeringspremie voldoen.