Productuitleg – Privé

Opstal:
Extra uitgebreid: Schade door ondermeer brand, ontploffing, blikseminslag, vandalisme, omvallende bomen, water en storm. Aangevuld met schroei- en smeltschade en de kosten van breekwerk om een lekkage in de waterleiding op te sporen. Ook glas is hierin meeverzekerd.
All risk: Aanvulling met schade door onverwacht en van buiten komend onheil. Schade door terrorisme of natuurrampen is niet gedekt.

Inboedel:
Extra uitgebreid: biedt dekking tegen schade als gevolg van de gebeurtenissen genoemd bij de uitgebreide inboedelverzekering. Daarnaast wordt dekking geboden bij:
– Schroei-, zeng- en smeltschade;
– Schade door neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt;
– Schade aan voedsel in diepvries en koelkast naar aanleiding van een stroomstoring;
– Hak- en breekwerk dat verricht moet worden om een defect in de waterleiding op te sporen en reparatie daarvan.
All risk: dit is de meest uitgebreide inboedelverzekering. De All risk biedt dekking tegen ieder onverwacht plaatsvindend evenement. Hierbij gelden echter een aantal uitsluitingen. Hierbij moet U denken aan schade die ontstaat bij catastrofale gebeurtenissen zoals:
– Schade door overstromingen;
– chade door aardbevingen;
– Schade door molest (oorlogsgeweld);
– Schade door atoomkernreacties.

Aansprakelijkheid:
Als U aansprakelijk bent voor een schade (bijvoorbeeld voor het letsel dat U iemand heeft toegebracht) dan lopen de kosten vrij snel op. De aansprakelijkheidsverzekering is dus een ontzettend belangrijke verzekering.
Voordelen van deze aansprakelijkheidsverzekering zijn:
– Geen eigen risico;
– Er is een polis voor als U alleen woont en een polis voor als U samenwoont of met een gezin;
– U, uw partner, uw kinderen en uw huisdieren zijn verzekerd tot een bedrag van: € 500.000,00,- ,
€ 1.000.000,00,- , € 1.250.000,00,- en € 2.500.000,00,-.

Doorlopende reis:
Gaat U vaker dan één keer per jaar op reis? Dan is de Doorlopende Reis­verzekering goedkoper dan steeds losse verzekeringen afsluiten. U bent het hele jaar door verzekerd. Dus ook bij een weekendje weg hoeft U niet meer over een verzekering na te denken.
De voordelen op een rij:
– Standaard met werelddekking;
– Standaard met wintersportdekking;
– Gratis inentingsadvies en reisarts;
– Uitbreidingen: Annulering, Autohulp, Geld/Reischeques;
– Een verzekering op maar met deskundig advies.

Kortlopende reis:
Een kortlopende reisverzekering is aan te raden voor reizigers die een flexibele reisverzekering wensen die volledig aan te passen is aan de duur van uw reis en de gekozen plaats van bestemming. Dit is een eenvoudige en kostenbesparende verzekering, indien U geen andere reizen heeft gepland gedurende de komende 12 maanden.
De voordelen op een rij:
– Flexibele reisverzekering;
– Kostenbesparend;
– Uitbreidingen: annulering, autohulp, wintersport, sporten en familiepolissen;
– Een verzekering op maat met deskundig advies.

Pleziervaartuig:
Varen in een sloep, motorboot of zeiljacht is puur genieten. Uiteraard wilt U de beste verzekering voor uw boot. Een die rekening houdt met uw wensen en waarmee U vol vertrouwen de wateren van Nederland en Europa kunt bevaren. Als U alleen op de Nederlandse wateren vaart, ontvangt U 10% korting op uw premie.
De voordelen op een rij:
– Altijd een verzekering op maat;
– Deskundige hulpverlening in Nederland en Europa;
– Hoog verzekerd bedrag wettelijke aansprakelijkheid (WA);
– Geen eigen risico bij hulp, WA, telecommunicatiekosten en meer;
– Hoge no-claimkosten als U schadevrij vaart;
– Uw werfgebouwde boot verzekeren tegen een vaste waarde.

Rechtsbijstand (Particulier):
De laatste jaren is de het aantal geschillen wat met juridische tussenkomst moet worden beslecht enorm toegenomen. Soms is een gesprek niet meer voldoende om een conflict op te lossen. U kunt er dan voor kiezen om af te zien van uw recht, of om uw recht te gaan halen. Een belangrijke afweging bij deze keuze zijn de kosten die dit met zich meebrengt.
Omdat een juridisch proces vaak in de papieren loopt, zien veel mensen er vanaf om juridische stappen te ondernemen. Een goede rechtsbijstandverzekering maakt het mogelijk om uw gelijk te halen, indien u in uw recht staat. U bent dan verzekerd van deskundige juridische hulp tegen een betaalbare premie.
De rechtsbijstandsverzekering in het kort:
– Deskundige juridische hulp;
– Keuze voor diverse juridische dekkingen;
– Een verzekering op maat met een deskundig advies.

Kostbaarheden:
De kostbaarhedenverzekering dekt schade aan of verlies en diefstal van kostbare bezittingen. Ook als de kostbaarheden onderweg worden gestolen kunt U vaak een beroep doen op deze verzekering. Dat geldt niet voor alle kostbaarheden. Schilderijen en computers zijn meestal alleen in huis verzekerd.
De kostbaarhedenverzekering kunt U afsluiten als U dure bezittingen als juwelen sieraden hebt. De verzekering keert de nieuwwaarde, dagwaarde of taxatiewaarde van uw kostbaarheden uit. De verzekering kan de schade aan kostbaarheden in geld of in natura vergoeden. Dat hangt allemaal af van de verzekerde voorwerpen, de waarde hiervan en de voorwaarden van uw kostbaarhedenverzekering.
Onder de kostbaarhedenverzekering worden in de regel de volgende zaken verzekerd:
– Sieraden en horloges;
– Muziekinstrumenten;
– Audiovisuele apparatuur;
– Foto- en filmapparatuur;
– Mogelijk ook: kostbare bezittingen zoals antiek.

Ongevallen:
Een ongevallenverzekering zorgt voor een uitkering bij ongevallen die blijvende invaliditeit of overlijden tot gevolg hebben. Zo blijft U bij arbeidsongeschiktheid verzekerd van een financiële vergoeding. Voor ouders en kinderen 24 uur per dag dekking tegen het financieel gevolg van een ongeval.

Ongevallenverzekering in het kort:
– Financiële bescherming van nabestaanden;
– Financiële bescherming bij blijvende invaliditeit;
– Thuiswonende kinderen zijn meeverzekerd;
– Keuze uit diverse verzekerde bedragen;
– Een verzekering op maat met een deskundig advies.
Gebeurtenissen & vragen:
– Ik ga drie keer per jaar op vakantie. Kan ik beter een doorlopende reisverzekering afsluiten?
Als U meer dan één keer per jaar op vakantie gaat is het premietechnisch gezien al voordeliger om een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Tevens dekt een doorlopende reisverzekering ook de ”weekendjes weg” en zit er bij onze producten standaard dekking voor onderwater- en wintersport op de doorlopende reisverzekering.
– Ik heb een schade verzekering. Dekt deze bagageschade of moet ik daar een aparte reisverzekering voor afsluiten?
Bagageschade is standaard verzekerd met een maximum bedrag van € 2.500,- als onderdeel van de doorlopende reisverzekering.
– Valt mijn caravan onder mijn reisverzekering, af moet ik daar een aparte verzekering voor afsluiten?
Een caravan verzekering is een aparte verzekering omdat dit de schade afdekt die aan of door de caravan is veroorzaakt. Een reis verzekering staat hier los van.
– Als ik in het ziekenhuis terecht kom wil ik liever niet met andere mensen op één kamer liggen. Kan dit geregeld worden?
Ja, dit is zeker mogelijk. Als U gesteld bent op uw privacy kan Olthof & Partners voor U de module luxeverpleging afsluiten.

Document inzien

Hiernaast kunt u met uw unieke code inloggen in de beveiligde Postex omgeving.

Nadat u bent ingelogd kunt u:

  • uw documenten inzien en downloaden;
  • gemakkelijk betalen via iDEAL;
  • zelf kiezen of u de documenten per post óf per e-mail wilt ontvangen;
  • per e-mail verstuurde documenten nog één jaar lang inzien en downloaden.

Wie is Postex?

Postex is een bedrijf dat de poststukken voor Olthof & Partners verzendt. Traditionele post en digitale verzending is beide mogelijk. Daarnaast wordt een iDEAL- betaalservice geboden aan u als klant.

Ik word doorgestuurd naar een omgeving van Postex, kan ik daar veilig betalen?

Ja dat kan, Postex heeft een beveiligde omgeving (zie groen slotje in de url). Daar kunt u de openstaande verzekeringspremie voldoen.