Productuitleg – Uw Inkomen

Voor de één liever vandaag dan morgen, voor de ander liever helemaal niet. Een zekerheid heeft U: Tijd. Maar om die tijd leuk te besteden heeft U in ieder geval één ding nodig: Geld. En hoe vroeger U begint daarvoor te zorgen hoe minder het kost. Als U minder dan 70% opbouwt dan is er in de regel sprake van een pensioengat of een pensioenbreuk. Het is moeilijk over pensioen in algemene zin advies te geven. Veel is afhankelijk van de persoonlijke situatie (leeftijd, gezinssituatie, beschikbare middelen, etc) en eigen wensen. Daarom kan U voor pensioenadvies het beste een gesprek met een specialist voeren. Een adviseur is een specialist en heeft de kennis en de ervaring om de noodzakelijke berekeningen snel uit te voeren en pensioenoverzichten te begrijpen. Als U een gesprek met een adviseur voert, krijg je meer inzicht in de mogelijkheden en fiscale consequenties. Daarna bepaalt U zelf wat U doet.

Inkomensplanning:

Inkomensplanning betreft het nauwgezet plannen van de inkomstenstromen, niet alleen op de korte termijn maar ook op lange termijn. Want wat gebeurt er met uw inkomen als U onverhoopt werkloos raakt of arbeidsongeschikt? Op welke voorzieningen van de overheid kunt U (nog) een beroep doen? Hoe ziet het inkomen eruit als U (eerder) wilt stoppen met werken? De vrijwel continu veranderende fiscale- en sociale wetgeving maken het noodzakelijk om een kritische analyse voor de diverse scenario’s uit te voeren.

Levensloopplanning:

De nieuwe regeling is een interessante manier om te sparen voor verlof. Met de levensloopregeling kunt U op een aantrekkelijke manier geld opzij zetten voor tussentijds verlof, zoals een sabbatical, ouderschapsverlof, zorgverlof of studieverlof. Daarnaast biedt deze regeling U ook de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Om uw pensioentijd eerder te starten moet er wel voldoende financiële ruimte zijn.

Lijfrente:

Een lijfrente is een periodieke uitkering. Bedoelt als aanvulling op de AOW of uw, eventuele, pensioen. Om zo’n uitkering te krijgen zult U eerst een lijfrentekapitaal bij elkaar moet sparen. De inleg, periodiek en/of éénmalig, is onder voorwaarden aftrekbaar. Er zitten veel elementen in die om een goede begeleiding vragen: heb ik een pensioentekort, kan ik premies aftrekken en zo ja hoeveel, hoe ga ik sparen, bij welke verzekeraar, wat kan ik in de uitkeringsfase en wat gebeurt er bij overlijden. Wij helpen U graag.

Echtscheiding:

Vanuit onze dagelijkse ervaring met financiële zaken (huis, hypotheek, lijfrente- en spaarpolissen, pensioen) kunnen wij U adviseren bij echtscheiding. U komt dan bij een advocaat met een plan. Dat scheelt U zonder meer in de kosten, omdat wij de helft aan uurtarief rekenen. En wij hebben meer affiniteit met de praktijk. Dat erkent de advocatuur ook, wij worden steeds vaker door hen ingeschakeld.

Gebeurtenissen & vragen:

– Wat is pensioen?
Pensioen is in de beleving inkomen wat U krijgt als U stopt met werken. Maar ook inkomen bij overlijden en inkomen bij arbeidsgeschikt zijn vormen van pensioen. Pensioen is iets wat U in een werkgever-werknemer verhouding regelt. Regelt U het in privé dan spreken we van een lijfrentevoorziening.

– Wat is AOW en waar dient u rekening mee te houden?
De Algemene Ouderdoms Wet regelt een basisinkomen vanaf uw 65e. Er bestaat een uitkering voor alleenstaanden en een uitkering voor samenwonenden. Rechten bouwt U op van uw 15e tot 65ste, 2% voor elk jaar dat je in Nederland hebt gewoond. Ben je dus woonachtig geweest in het buitenland, dan krijg je niet de volledige uitkering.

– Wat is een AOW-hiaat?
Vanaf 2015 is de AOW volledig individueel. Uw partner krijgt dan pas AOW als hij of zij zelf 65 jaar wordt. Tot 2015 is dit nog anders. U kan dan, als uw partner nog geen 65 jaar is en niets of weinig verdiend, een toeslag krijgen. Deze wegvallende toeslag noemen we het AOW hiaat. Bij grote leeftijdsverschillen tussen de partners kan dit om veel geld gaan.

– Wat is Wezenpensioen?
Een uitkering bij overlijden van de verzekerde persoon ten behoeve van de kinderen. Meestal is een dergelijke dekking opgenomen in een pensioenregeling. Ook de ANW kent een wezenuitkering. Heeft U geen pensioen dan kunt U het zelf regelen.

– Wat is een pensioentekort/pensioengat?
Eigenlijk is dit heel persoonlijk. Want de één kan met minder toe dan de ander. En ook privé omstandigheden als bijvoorbeeld wegvallende hypotheeklasten spelen een rol in de vraag of U later goed rond kunt komen. Maar in de pensioenwereld heeft U een tekort of een gat als U pensioeninkomen, AOW plus pensioen, minder is of wordt dan 70% van uw laatstverdiende loon.

– Wat kan ik doen om straks eerder te stoppen met werken?
Sparen! En dan wel op een manier waarmee U dit doel bereikt. Er zijn verschillende manieren, maar in dit bestek gaat het te ver om deze allemaal op te sommen en te vergelijken. Maar het begint allemaal met een doorrekening van uw huidige financiële situatie en de mogelijkheden die daar liggen.

Document inzien

Hiernaast kunt u met uw unieke code inloggen in de beveiligde Postex omgeving.

Nadat u bent ingelogd kunt u:

  • uw documenten inzien en downloaden;
  • gemakkelijk betalen via iDEAL;
  • zelf kiezen of u de documenten per post óf per e-mail wilt ontvangen;
  • per e-mail verstuurde documenten nog één jaar lang inzien en downloaden.

Wie is Postex?

Postex is een bedrijf dat de poststukken voor Olthof & Partners verzendt. Traditionele post en digitale verzending is beide mogelijk. Daarnaast wordt een iDEAL- betaalservice geboden aan u als klant.

Ik word doorgestuurd naar een omgeving van Postex, kan ik daar veilig betalen?

Ja dat kan, Postex heeft een beveiligde omgeving (zie groen slotje in de url). Daar kunt u de openstaande verzekeringspremie voldoen.